ÜRÜN TANIMI

BZ FOAM IN 4, suyla reaksiyona girerek tıkaç işlevinde elastik bir harç oluşturan tek komponentli, poliüretan esaslı hidrofobik enjeksiyon reçinesidir.
yüzeylerindeki çatlakların ve derzlerin kapatılması ve su yalıtımı için geliştirilmiştir. Su sızıntılarını
veya kaçaklarını etkin bir şekilde durdurur. Yapısal hareketlerin söz konusu olduğu beton elemanlar
üzerinde kullanılması önerilir.
Tek komponentli enjeksiyon pompasıyla uygulanır.

UYGULAMA ALANLARI

• Temeller
• Garajlar gibi toprakaltı yapılar
• Tüneller ve yeraltı geçitleri
• Atık su, kanalizasyon sistemleri
• Depolar
• Su yolları ve barajlar